Δημιουργία, Ξανά!

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

δάσος με δέντραΆλλο ένα πεδίο αντιπαράθεσης άνομων συμφερόντων και ιδεολογημάτων. Από τη μια η ρύπανση: ατομική, οικιακή, αστική, βιομηχανική, που έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει, όπως ήξερε. Από την άλλη η «προστασία» με την εγκληματική της έννοια δηλαδή η μέσω του περιβάλλοντος ανάδειξη τοπικών ηγετίσκων, γραφικών «περιβαλλοντολόγων», ή πληρωμένων (από αντίπαλο επιχειρηματία) ταραξιών οι οποίοι αντιτίθενται σε κάθε επενδυτικό έργο ακόμα και σε όσα σκοπό έχουν την... προστασία του περιβάλλοντος. Λίγες σοβαρές φωνές, που πιστεύουν ότι η ανάπτυξη μπορεί να να συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος, απαξιώνονται ή φιμώνονται από τους μεν και θεωρούνται «προδοτικές» από τους δε. Εμείς το περιβάλλον το θεωρούμε το σπίτι μας που οφείλουμε να το έχουμε καθαρό και περιποιημένο αλλά και να μπορούμε να ζούμε μέσα σ’ αυτό. Το περιβάλλον και η διαχείρισή του δεν προσφέρεται για ακτιβιστικό, ιδεολογικό, ρομαντικό ή πολιτικό αντικείμενο δραστηριότητας, αλλά είναι ένα πολύ ειδικό, τεχνικό, και υψίστης σημασίας πλέγμα ενεργειών και δραστηριοτήτων.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βασική αρχή της πολιτικής μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισορροπημένη πολιτική συνεκτίμηση.

Άρα:

Καθορίζουμε επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια αποδοχής μέγιστων ρύπων ανά δραστηριότητα,

Υποστηρίζουμε την εφαρμογή των ειδικών διεθνών συνθηκών προστασίας περιβάλλοντος (Κιότο, Λισσαβόνα, Βαρκελώνη) για την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Τηρούμε τις εθνικές δεσμεύσεις μας στην προσαρμογή της νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες

Διαχειριζόμαστε τα αστικά απορρίμματα με γνώμονα την τήρηση των νόμων, των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών προγραμμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στους άξονες:

 1. Ανάπτυξη Εθνικού Προγράμματος Ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή.
  Ενώ ολοένα και περισσότεροι πολίτες αποκτούν συνείδηση της αναγκαιότητας της ανακύκλωσης στην πηγή, η ανακύκλωση στην Ελλάδα συναντά ακόμη πολλά εμπόδια, ιδιαίτερα σε μη αστικές περιοχές και όσο αφορά σε δύσχρηστα ή προβληματικά υλικά όπως ογκώδη αντικείμενα, απόβλητα οικοδομικής δραστηριότητας κ.α. Το Εθνικό Πρόγραμα Ανακύκλωσης στοχεύει μεταξύ άλλων και στην προσαρμογή των συστημάτων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή και για κάθε ομάδα αποβλήτων ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανακυκλώνουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 2. Ανάπτυξη τεχνολογικά εξελιγμένων συστημάτων και μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

  Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων είναι το πιο σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών πολιτικών της Δημιουργίας Ξανά! Σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα (ενώ είναι ο κανόνας σε άλλες χώρες της Ευρώπης), είναι μονόδρομος ώστε να μπορούν να μειωθούν οι τεράστιες ποσότητες των αστικών αποβλήτων και να αξιοποιηθούν όλα τα ανακυκλώσιμα προϊόντα χωρίς να καταλήγουν σε ταφή επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης συμφέρουν τελικά και τον πολίτη και το περιβάλλον. Δεν συμφέρουν όμως όσους θέλουν μόνο να μεταφέρουν και απλώς να θάβουν τα απορρίμματα (ανάμεσά τους και πολλοί δήμοι), διότι πληρώνονται με τον τόνο και όταν οι ποσότητες μειώνονται, μειώνεται και το κέρδος τους. Η άρνηση της πολιτείας να αντισταθεί σ' αυτά τα συμφέροντα είναι και αυτός ένας από τους λόγους που το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ελλάδα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

 3. Ανάπτυξη των Χ.Υ.Τ.Υ. και μονάδων κομποστοποίησης.

  Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων έχει το πλεονέκτημα ότι μειώνονται σημαντικά και οι ποσότητες και οι όγκοι των απορριμμάτων, ενώ βελτιώνεται η "ποιότητά" τους, διότι όταν θάβονται είναι πλέον σχετικά αδρανή. Πλέον δεν χρειάζονται Χ.Υ.Τ.Α. (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) αλλά μόνο Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολλειμμάτων) και αυτό είναι ένα σημαντικότατο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μονάδες κομποστοποίησης συμβάλλουν και αυτές σημαντικά στην αποδόμηση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, ενώ για άλλους είναι απαραίτητες (π.χ. υπολλείμματα χλοοκοπής σε αγροτικές περιοχές). Επίσης μπορούν κάλλιστα να ενσωματωθούν σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης.

 4. Δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. όπου υπάρχει άμεση ανάγκη εναπόθεσης απορριμμάτων και έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και αποκατάσταση των Χ.Υ.Τ.Α. που έχουν πληρωθεί σύμφωνα με την αρχική χωρητικότητά τους. Επαναλαμβάνουμε ότι η στόχευση της Δημιουργίας Ξανά! είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον Χ.Υ.Τ.Α. Ωστόσο σε ορισμένες περιοχές και μέχρι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των αποβλήτων και η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ίσως κριθεί απαραίτητη για την δημόσια υγεία.

 5. Κλείσιμο όλων των παράνομων Χ.Α.Δ.Α. και αποκατάστασή τους.

  Οι Χ.Α.Δ.Α. είναι στην ουσία απλές "χωματερές" όπου τα απόβλητα πετιούνται ανεξέλεγκτα. Ήταν (και για μερικούς ακόμη είναι) η "αγαπημένη" μέθοδος αρκετών, κυρίως μικρών δήμων, φθηνή, εύκολη αλλά καταστροφική για το περιβάλλον, τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα όταν ο όγκος των απορριμμάτων αρχίζει να μεγαλώνει... Φυσικά η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλάκις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γι αυτές τις εγκληματικές πρακτικές και τα πρόστιμα (μαζί με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον) τα πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ! Να σημειωθεί εδώ ότι για την Δημιουργία Ξανά! δεν αρκεί να κλείσουν οι παράνομες χωματερές, διότι ακόμη και κλειστές αποτελούν "ορολογιακές βόμβες" για την εκάστοτε περιοχή, καθώς τα απόβλητα αποσυντίθενται και οι τοξικές ουσίες καταλήγουν τελικά στο υπέδαφος και στα υπόγεια νερά. Η αποκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη και μάλιστα πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένα, με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και με τις αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

 6. Ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας τοξικών, νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων.

  Οι τύποι αυτών των αποβλήτων παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο. Όμως και σ' αυτόν τον τομέα η υπερβολική αγκύλωση του κρατισμού αλλά και η άρνηση εξεύρεσης λύσεων από πολίτες και κράτος οδήγησε σε εγκληματικές παραλείψεις. Η Δημιουργία Ξανά! προωθεί τις λύσεις και σ΄αυτόν τον τομέα, εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, προωθώντας την αυστηρή αλλά όσο το δυνατόν άμεση αδειοδότηση, την διαφάνεια και την ορθότητα των διαγωνισμών ώστε η δημόσια υγεία τη χώρας να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία των αρίστων, χωρίς τα μονοπώλια και τις υπόγειες διαπλοκές εργολάβων και κομματοκρατίας.

Στηρίζουμε και προωθούμε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας με φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα, καταργώντας τις διοικητικές κανονιστικές παρεμβάσεων.

Επεκτείνουμε τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό, βιομηχανικό και τουριστικό τομέα.

Εισάγουμε την περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση περιφερειών και δήμων, στοχεύοντας στην εξάλειψη του περιβαλλοντικού ελλείμματος περιοχών, εντάσσοντας περιοχές με έλλειμμα σε προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους. Στόχος μας και όραμά μας είναι να καταστεί και να πιστοποιηθεί η Νέα Ελλάδα σταδιακά ως η πράσινη ζώνη της ΝΑ Ευρώπης.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (1 απαντήσεις).

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ;

Invalid Input

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ;

Η κρατική επιδότηση στη Δημιουργία, Ξανά! είναι ελάχιστη και δεν φτάνει ούτε για τη συμμετοχή μας στις εκλογές. Πρακτικά, τα βάζουμε όλα «από την τσέπη μας», ενώ τα μέλη, οι εθελοντές, αλλά και οι φίλοι μας, προσφέρουν καθημερινά τον χρόνο τους αφιλοκερδώς για πάμπολλα θέματα. Γι αυτό οι δωρεές είναι σημαντική βοήθεια!

ΔΩΡΕΑ 10€ 
ΔΩΡΕΑ 20€
ΔΩΡΕΑ 50€
ΔΩΡΕΑ 100€
ΔΩΡΕΑ ΑΛΛΟΥ ΠΟΣΟΥ