Στη Περιοχή Χρηστών επιλέξτε Ομάδες Χρηστών, θα εμφανιστούν οι υπάρχουσες κατηγορίες.
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει η ομάδα που θέλετε να δημιουργήσετε.
Θα σας ζητηθεί τίτλος, μικρή περιγραφή της και επιλογή ρυθμίσεων σχετικά με την πρόσβαση σε αυτήν. Αποθηκεύοντας την κατηγορία που δημιουργήσατε, αφού αυτή εγκριθεί, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα μία νέα κατηγορία στην ενότητα Συζητήσεις Ομάδων του forum.

Σύντομο βίντεο με τις παραπάνω οδηγίες

Για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα, επιλέξτε “Νέα Ομάδα”.
Ολοκληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις πριν ζητήσετε έγκριση για την δημιουργία της ομάδας.
Υπάρχουν 3 κατηγορίες ομάδων :

  • Ανοικτή. Η ομάδα είναι ανοικτή για όλους τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα εμφανές κουμπί για αυτόματη χωρίς έγκριση «Συμμετοχή» ορατό σε όλους.
  • Με πρόσκληση. Μπορεί κάποιος να συμμετάσχει μόνον αν προσκληθεί από κάποιον που είναι ήδη μέλος της ομάδας, εάν κάνει αποδοχή της πρόσκλησης αυτής.
  • Με επιβεβαίωση. Μπορεί κάποιος να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά θα πρέπει να περιμένει την έγκριση σας.

Με την έγκριση της δημιουργίας της νέας ομάδας το σύστημα δημιουργεί αυτόματα νέο θέμα στην ενότητα Συζητήσεις Ομάδων του forum με το όνομα της ομάδας σας και συντονιστή εσάς που την δημιουργήσατε.
Έχοντας δημιουργήσει μία ομάδα έχετε τις εξής επιλογές :
Επεξεργασία ομάδας. Μπορείτε να αλλάξετε όνομα, περιγραφή, άδειες πρόσβασης κλπ.
Μήνυμα προς τους χρήστες. Συντάξτε και στείλτε το μήνυμα που θέλετε σε όλα τα μέλη της ομάδας σας. Θα λάβουν ειδοποίηση για το μήνυμα σας όταν συνδεθούν στο site.
Διαγραφή ομάδας. Μπορείτε να διαγράψετε μία ομάδα που έχετε εσείς δημιουργήσει, μαζί θα διαγραφούν και οι φωτογραφίες, βίντεο κλπ αρχεία που ανήκουν σε αυτήν, καθώς και το θέμα του forum μαζί με τις αναρτήσεις του.
Διαμόρφωση των λεπτομερειών. Μπορείτε να συμπληρώσετε η να αλλάξετε το κείμενο περιγραφής της ομάδας. Για οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία του κειμένου βλ.χρήση editor - Συνήθεις λειτουργίες
Ειδοποιήσεις.
Ρυθμίστε τις ενέργειες και το είδος του μηνύματος που θέλετε να λαμβάνετε όταν αυτές συμβαίνουν.

Πρόσβαση στην ομάδα σας έχετε (από την στιγμή που θα εγκριθεί η δημιουργία της ) από την ετικέτα του προφίλ σας “Οι Ομάδες μου” και από την σελίδα “Ομάδες Χρηστών” - “Ανασκόπηση Κατηγοριών ” - “το πάνελ μου”

Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία της ομάδας σας μπορείτε να καλέσετε μέλη για να συμμετάσχουν.
Ως δημιουργός της ομάδας μπορείτε να αναβαθμίσετε όσα μέλη της θέλετε σε Συντονιστές ή Διαχειριστές. Πατήστε το "menu" που βρίσκεται κάτω απο τη φωτογραφία του μέλους της ομάδας και επιλέξτε "προαγωγή" - "υποβιβασμό" - "διαγραφή" - "αποκλεισμό", ανάλογα.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (0 απαντήσεις).