Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε την σχέση που έχετε με την Δημιουργία Ξανά
Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι.
Φίλος. Είναι δωρεάν αλλά δείχνει την θετική σας διάθεση ως προς το κόμμα. Αν έχετε δηλώσει ήδη φίλος αλλά έχετε αλλάξει γνώμη, μας λυπεί ιδιαιτέρα αλλά σας δίνουμε την δυνατότητα να το αναιρέσετε. Πατήστε Αποσύνδεση
Μέλος . Έχετε πληρώσει την ετήσια συνδρομή και έχετε δικαίωμα ψήφου.
Δωρεά. Έχετε προσφέρει κάποιο χρηματικό πόσο στην Δημιουργία.
Υποστηρικτής.

Εμφανίζονται επίσης οι διαθέσιμες για την περίπτωση σας δυνατότητες αναβάθμισης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι χρηματικές συναλλαγές είναι απόλυτα ασφαλείς

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (0 απαντήσεις).