1. Θεσμικές Προτάσεις

i. Κατάργηση επιμέρους δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και δημιουργία ενός ενιαίου και πανελλαδικού δικηγορικού συλλόγου.

ii. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να είναι αιρετός και όχι διορισμένος.

iii. Ίδρυση Δικηγορικού Δικαστικού Σώματος αποτελούμενου από Δικηγόρους με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία, το οποίο, με ελεύθερη επιλογή των ενδιαφερομένων θα μπορεί να γνωμοδοτεί, ή να αποφαίνεται, επί αστικών εμπορικών διαφορών σε ελάχιστο χρόνο. Το κόστος θα είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Τυχόν προσφυγή κατά της αποφάσεως του οργάνου αυτού στην τακτική δικαιοσύνη θα επιβαρύνεται περισσότερο, αλλά ο φάκελος θα είναι ήδη έτοιμος και ο χρόνος απόφασης της δικαιοσύνης υποχρεωτικώς εξαιρετικά μικρός.

iv. Ίδρυση κεντρικού μητρώου καταχώρησης αμετακλήτων μισθωτικών αποφάσεων που διατάσουν αποβολές από το μίσθιο (εν είδει ΤΕΙΡΕΣΙΑ). Η καταχώρηση θα αναφέρει μόνον το ΑΦΜ του αποβαλλομένου (που θα είναι υποχρεωτικώς καταγραφόμενο στην αίτηση στο Δικαστήριο ουσίας), και κανένα άλλο στοιχείο, πλην του αριθμού της αποφάσεως και του Δικαστηρίου. Σκοπός είναι η αποφυγή μισθώσεων με συστηματικούς κακοπληρωτές. Η πρόσβαση στο αρχείο από κάθε ενδιαφερόμενο θα είναι μόνον επί πληρωμή και ανά ελεγχόμενο ΑΦΜ.

v. Άμεση λειτουργία Ποινικών Τμημάτων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας τα οποία θα απαρτίζονται από δικαστές, οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά με την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και δεν θα μετατίθενται σε άλλα Τμήματα (εργατικά, αστικά κ.λπ.)

vi. Εξέταση από ψυχιάτρους των δικαστών, ιδίως αυτών που ασχολούνται με οικογενειακές υποθέσεις, παραβάσεις ανηλίκων, κλπ

vii. Πλήρης ελευθεροποίηση αμοιβών Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών.

2. Προτάσεις που εξυπηρετούν έμμεσα την απονομή της δικαιοσύνης, διότι καθιστούν ευχερέστερη και φθηνότερη την συλλογή του αποδεικτικού υλικού

i. Εκσυγχρονισμός επικοινωνίας των προξενικών αρχών με τουλάχιστον τις υπηρεσίες του υπουργείου εσωτερικών (ώστε να επιταχύνεται η έκδοση πιστοποιητικών για υποθέσεις διεθνούς δικαιοδοσίας). Δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού από το διαδίκτυο με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας ανά εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

ii. Πλήρης Άρση φορολογικού απορρήτου σε περιπτώσεις αγωγών διατροφής.

iii. Πρόσβαση στα στοιχεία κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων ανεξαρτήτως διάστασης. Υπαγωγή κάθε συζύγου στη ΔΟΥ του τόπου διαμονής του και δυνατότητα επιλογής της ΔΟΥ για την υποβολή της από κοινού δήλωσης των συζύγων. Τυποποίηση απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις και αυτοματοποιημένη ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα (όπως προϋποθέσεις σύνταξης) για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή άσκοπων προσφυγών.

iv. Ίδρυση ενιαίου μητρώου κατοικίας, προσβάσιμο και στους δικηγόρους και ανανεώσιμο υποχρεωτικά και αυτόματα με την υποβολή φορολογικής δήλωσης, με βάση τον ΑΦΜ. Έτσι οι οφειλέτες αστικών διαφορών εντοπίζονται άμεσα, με ειδική διαδικασία και μόνον με την κατοχή τελεσίδικου δικαστικού τίτλου για την οφειλόμενη απαίτηση.

v. Αυτοματοποιημένη έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και ελάφρυνση διοικητικής διαδικασίας σε προβλήματα δημοτολογίου, καταχώρηση διαζυγίων, γάμων, κλπ. Ο ΑΦΜ παίζει κυριαρχικό ρόλο στη διασύνδεση των προσώπων και την πιστοποίηση των οικογενειακών σχέσεων.

vi. Σταδιακή Ενεργοποίηση ρυθμίσεων για ηλεκτρονική επικοινωνία πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες (Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κτηματολογικά Γραφεία, κλπ) ώστε να μειωθεί η επισκεψιμότητα, το απασχολούμενο προσωπικό, ο χρόνος της συναλλαγής και το κόστος αυτής.

vii. Βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου με άμεση αντιμετώπιση των προδήλων σφαλμάτων και μετεξέλιξη των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων σε οριστικά κτηματολογικά γραφεία.

viii. Μηχανοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας. Δυνατότητα πρόσβασης σε όσα αρχεία έχουν μέχρι σήμερα ψηφιοποιηθεί, πλην όμως δεν τίθενται σε χρήση, επειδή εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κοστολόγηση των υπηρεσιών. Μια νέα αρχή θα μπορούσε να γίνει με δυνατότητα πρόσβασης στην τράπεζα πληροφοριών των υπηρεσιών του κτηματολογίου.

ix. Επιτάχυνση της κύρωσης δασικών χαρτών και διαρκής βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

x. Νομοθετική αναμόρφωση και ενίσχυση της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων.

xi. Αποτελεσματικότερη συμμόρφωση του ΙΚΑ σε δικαστικές αποφάσεις επί καταγγελιών για μη ασφάλιση και διασφάλιση του απορρήτου της καταγγελίας ασφαλισμένου στο ΙΚΑ για μη ασφάλιση, με ρύθμιση αντίστοιχη με τα ισχύοντα για καταγγελίες εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας.

xii. Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών και συμψηφισμός αυτών με υφιστάμενες παροχές (ΥΠΕργΚΑ — ΙΚΑ). Ανάθεση στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ να παρέχουν σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα ασφαλιστικά στοιχεία των αιτούντων επικουρική σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Εξυπηρετείται η ταχύτητα της δικαιοσύνης σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής. Ανάγκη σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας των αποφάσεων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ, που εξετάζουν σε δεύτερο βαθμό τα αιτήματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος για να μειωθεί ο αριθμός των διοικητικών προσφυγών.

xiii. Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ σε κάθε αίτηση προς το Δημόσιο και εν δυνάμει και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα αποστέλλεται η απάντηση του Δημοσίου.

xiv. Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ σε κάθε καταδικαστική ποινική απόφαση, ώστε η εξαγοράσιμη ποινή και τα έξοδα κάθε δίκης να αφαιρούνται αυτόματα και σε άμεσο χρόνο μέσω του ΥπΟικ, χωρίς τη συγκατάθεση, ή την σύμπραξη του αμετακλήτως καταδικασθέντος.

3. Ειδικότερες και Εξειδικευμένες Προτάσεις

i. Αρχειοθέτηση μηνύσεων από τον εισαγγελέα, με κατάργηση της υποχρέωσης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για αιτιολόγηση των διατάξεων για αρχειοθέτηση και καταδίκη του μηνυτή στην καταβολή διπλασίου παραβόλου και με παράλληλη δυνατότητα προσφυγής στον Εισαγγελέα Εφετών επίσης με αυξημένο παράβολο.

ii. Μείωση του αρχικού παραβόλου στην κατάθεση της μήνυσης και αναπροσαρμογή του κατά τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας, όσο αυτή εξελίσσεται. Η δικαιοσύνη, από κοινωνικό αγαθό, μετατρέπεται σε προνόμιο των πλουσίων, διότι το παράβολο είναι ιδιαίτερα μεγάλο, σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση των μισθών και των συντάξεων σε επίπεδο 300-1000 ευρώ για τους πολλούς. Αντιθέτως, όσο εδραιώνεται η κατηγορία και κρίνεται βασιμότερη θα συμπληρώνεται το παράβολο σε κάποιο ανεκτό επίπεδο.

iii. Δυνατότητα αρχειοθέτησης των ανώνυμων αναφορών. Εάν αφορούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, αυτές θα τίθενται στην κρίση του Εισαγγελέα Εφετών.

iv. Αποποινικοποίηση των πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα.

v. Αποποινικοποίηση ορισμένων εγκλημάτων ειδικών ποινικών νόμων, με βαθμό απαξίας που δεν άπτεται του κοινωνικού συνόλου σε συνδυασμό με αναβάθμιση των χρηματικών ποινών, καθώς και μετατροπή σε κατ’ έγκληση ορισμένων αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων με βαθμό απαξίας που δεν άπτεται του κοινωνικού συνόλου (ψευδής καταμήνυση, ορισμένες μορφές απάτης 386 Α [απάτη με υπολογιστή] και 388 ΠΚ [απάτη σχετικά με τις ασφάλειες κ.λ.π.]. Σε κάθε περίπτωση, η χρηματική ποινή θα καταλογίζεται απ’ ευθείας από το Δημόσιο, με βάση το ΑΦΜ που θα είναι καταγεγραμμένο υποχρεωτικώς.

vi. Αποποινικοποίηση πολλών «ψευδοεκλημάτων» τα οποία ανήκουν στο χώρο του διοικητικού δικαίου.

vii. Αύξηση των εγκλημάτων που διώκονται κατ’ έγκληση, ώστε να αποσυμφορηθούν τα ποινικά δικαστήρια.

viii. Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα ως προς την διαδικασία αναγνώρισης τέκνου γεννημένου εκτός γάμου προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα αναγνώρισης στα ληξιαρχεία χωρίς συμβολαιογραφική πράξη.

ix. Καθιέρωση της σύνταξης των πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια είτε ψηφιακά, είτε με μαγνητοφώνηση αυτών, με διατύπωση και των ερωτήσεων των παραγόντων τη δίκης επί των οποίων απαντά ο μάρτυρας.

x. Μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων.

xi. Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την επάνδρωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων, είτε με επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού (πχ δεν χρειάζονται 5 υπάλληλοι για να δέχονται αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών μη πτωχεύσεως, ενώ μόνον δύο που θα καταχωρούν ηλεκτρονικά τις πτωχεύσεις, ενώ η αναζήτηση και η έκδοση πιστοποιητικού θα γίνεται ηλεκτρονικώς και θα χρεώνεται μία ελάχιστη αμοιβή ανά πιστοποιητικό και αναζήτηση).

xii. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της πολιτικής και ποινικής δίκης.

xiii. Εξοικονόμηση χρημάτων για τη βελτίωση των κάθε είδους υποδομών κτιριακών κλπ, είτε με αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ προς εκπλήρωση των σκοπών του, είτε από το ποσοστό του 92%, με το οποίο προσαυξάνεται η μετατροπή των ποινών.

xiv. Δημιουργία οργανωμένων προανακριτικών τμημάτων στις μεγάλες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, τα οποία θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό για τη διερεύνηση των συγχρόνων και δύσκολων μορφών εγκλήματος (ηλεκτρονικό, οικονομικό έγκλημα κ.λπ.)

xv. Ολοκληρωτική αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, "ο οποίος θεσπίσθηκε το 1950 και απηχεί τις κοινωνικές ανάγκες εκείνης της περιόδου".

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (4 απαντήσεις).

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου