Ο επενδυτικός νόμος θεσπίζει ένα πλέγμα κινήτρων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Στόχος του θα έπρεπε να είναι η διασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων οι οποίες δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στις συνθήκες της αγοράς για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1. Χαμηλή οριακή παραγωγικότητα επενδύσεων μικρής κλίμακας για γεωγραφικούς ή άλλους τοπικούς λόγους

2. Αντιστάθμιση των εμποδίων που δημιουργεί το μέγεθος και οι πρακτικές των υφιστάμενων επιχειρήσεων στην ίδια αγορά

3. Προσέλκυση στοχευμένων επενδύσεων ειδικής τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων μορφών τεχνολογικής παραγωγής υψηλού ρίσκου

4. Δημιουργία συνθηκών για την γέννηση ενός νέου επιχειρηματικού πεδίου και μιας νέας αγοράς.

5. Αντιστάθμιση περιφερειακών γεωγραφικών μειονεκτημάτων και αξιοποίηση οριακών πόρων.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο επενδυτικός νόμος θα έπρεπε να αφορά τις επιχειρήσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυσκολεύονται να γεννηθούν για ειδικούς λόγους, αλλά εφόσον γεννηθούν είναι βιώσιμες και ανεβάζουν την συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αντιτίθεται έτσι φυσιολογικά στα συμφέροντα των υφιστάμενων παραδοσιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα δουν να αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά ή θα ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους (ανθρώπινους και άλλους) με νεοεισερχόμενους. Ο επενδυτικός νόμος πρέπει να είναι μια θερμοκοιτίδα του μέλλοντος για μια κοινωνία που πιστεύει στο μέλλον της.

Η στόχευσή του πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένη, οι προτεραιότητες αναλυτικά καθορισμένες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται απολύτως συγκεκριμένες και αιτιολογημένες και να στηρίζονται σε αποφάσεις ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης.

Τα κίνητρα στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου πρέπει να είναι εξειδικευμένα και να έχουν κυρίως φορολογική μορφή ή άλλες μορφές εγγυοδοσίας ώστε να εξασφαλιστεί η αρχική ρευστότητα, ενώ οι άμεσες επιδοτήσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Η έμφαση πρέπει να δοθεί σε επενδύσεις καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας.

Όπως και όλοι οι προηγούμενοι, ο σημερινός Αναπτυξιακός Νόμος βασίζεται στο μοντέλο κρατικών επιδοτήσεων για να επιτευχθούν ορισμένοι συγκεκριμένοι «εθνικοί» στόχοι. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι; Πόσο έχουμε πλησιάσει την επίτευξή τους μετά από δεκαετίες στον ίδιο δρόμο;

Ο βασικός στόχος είναι η προσπάθεια ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών ή κλάδων, που απεικονίζεται με την κλιμάκωση των ποσοστών των επιδοτήσεων ανάλογα με τη σχετική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Ένας άλλος στόχος είναι η υποστήριξη ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων που θεωρούνται από το Κράτος ως επιθυμητές.

Δυστυχώς, ο απολογισμός της προσπάθειας είναι τελείως αποθαρρυντικός. Οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Η επαρχία έχει γεμίσει κουφάρια εγκαταλελειμμένων κτιρίων που είχαν επιδοτηθεί για βιομηχανικές, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις που απέτυχαν. Η πολυπόθητη ανάπτυξη δεν έχει ακόμα φθάσει. Το μόνο αδιαμφισβήτητο επίτευγμα είναι η άνθηση της διαφθοράς με υπερτιμολογήσεις, πλαστά παραστατικά, κλπ, κλπ.

Τι έφταιξε; Το πρόβλημα είναι αυτό καθεαυτό το αναπτυξιακό μοντέλο. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις που περάσανε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι προσπάθειές τους είναι καταδικασμένες να πέσουν στο κενό εφόσον εναντιώνονται στους φυσικούς κανόνες της αγοράς. Οι επιδοτήσεις ενθαρρύνουν επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται από τη ζήτηση, τα κόστη, την τεχνογνωσία, την κερδοφορία και άλλες τέτοιες ενοχλητικές λεπτομέρειες. Οι επιδοτήσεις τείνουν να προσελκύουν κακούς επενδυτές που θαμπώνονται από το ύψος της επιδότησης αντί να πασχίσουν να στήσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις χωρίς την επιδότηση. Επιπλέον οι άστοχες επιδοτήσεις αφαιρούν από την Οικονομία πολύτιμους πόρους που ουσιαστικά σπαταλούνται για εφήμερες προσπάθειες που έχουν μικρή πιθανότητα επιτυχίας.

Σε τι πρέπει να στοχεύει ο Αναπτυξιακός Νόμος; Με απλά λόγια, πρέπει να ενισχύει ελπιδοφόρες, καινοτόμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν στην ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά χωρίς επιδοτήσεις. Αν αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για να αναπτυχθούν, το Κράτος να προσφέρει εγγυήσεις στις τράπεζες, αλλά βεβαίως τα δάνεια να αποπληρώνονται. Οι σοβαροί και υπεύθυνοι επενδυτές πιστεύουν στην ορθότητα της απόφασής τους να επενδύσουν και δεν θα αποθαρρυνθούν από το δίκαιο αίτημα της αποπληρωμής των δανείων που τους επέτρεψαν να υλοποιήσουν το όνειρό τους. Όλα τα άλλα – ποσοστά ανά περιοχή, επιλογή κατηγοριών επενδύσεων, κλπ – να καταργηθούν άμεσα, τελεία και παύλα.

Αλλά, αυτό δεν φθάνει. Το Κράτος πρέπει να καταργήσει τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούνται για ίδρυση επιχειρήσεων, αδειοδοτήσεις, κλπ. Εταιρείες πρέπει να ιδρύονται διαδικτυακά σε μερικά λεπτά, οι κανόνες για τη λειτουργία επιχειρήσεων πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο και οι επιχειρηματίες να είναι ελεύθεροι να λειτουργήσουν με βάση τους κανόνες αυτούς. Όποιος βρεθεί παραβάτης των κανόνων να τιμωρείται, αλλά η προληπτική απαίτηση του Κράτους για αδειοδοτήσεις πρέπει να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο και μόνο.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (1 απαντήσεις).

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου