Αγροτική Πολιτική

16/10/2012 14:49 #5000 από grarticles
Αγροτική Πολιτική δημιουργήθηκε από grarticles
ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Για παράδειγμα, το κυνήγι των...

1. Σχέδιο Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής

Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδιασμός ΕΑΠ. Για την Αγροτική Πολιτική, το σχέδιο της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ είναι υπέρ των κλάδων της ελληνικής παραγωγής που είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί και βασίζεται στην εφαρμογή κινήτρων και προτύπων στην Αγροτική Παραγωγή, με στόχευση στη βιοποικιλότητα, στη βιοοικονομία, στην καινοτομία και στη Γεωργία Ακριβείας.


Ο Πρόεδρος Βαγγέλης Ακτσαλής για την Αγροτική Πολιτική της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ2. Κοινή Αγροτική Πολιτική

Απλοποίηση της για να γίνεται εύκολα κατανοητή, μετρήσιμη και ελεγχόμενη και λήψη μέτρων που να ενισχύουν την παραγωγικότητα.

3. Χαμηλή φορολογία στον Αγρότη, Κτηνοτρόφο, Αλιέα ή Παραγωγό

Πάγια θέση της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ από το 2012 είναι ο Γραμμικός Φόρος (Flat Tax) 15%, με όλα τα έξοδα να εκπίπτουν από το εισόδημα. Μόνο αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει τους Αγρότες να κερδίσουν και να αναπτύξουν την παραγωγή τους.
(Δείτε και τις Θέσεις μας για την Οικονομία και Ανάπτυξη)

4. Συνεταιρισμοί

Ουσιώδη μέτρα και κίνητρα για τον σχηματισμό συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών και εκπαίδευση των παραγωγών στις συνεργασίες κλίμακας και στις νέες τεχνολογίες.

5. Αγροτική Γη

Μίσθωση δημόσιων αγροτικών εκτάσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

6. Άρδευση και αρδευτικά έργα

Φράγματα μέσω ΣΔΙΤ (Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), ταμιευτήρες νερού και αντλησιοταμίευση, τεχνητές λίμνες και λιμνοδεξαμενές, κανάλια και δίκτυα υπόγειας άρδευσης.
(Δείτε και τις Θέσεις μας για τις Υποδομές και Δίκτυα)

7. Βασικές υποδομές στην Περιφέρεια

Που προωθούν την παραμονή των οικογενειών των αγροτών και κτηνοτρόφων. Πολεοδομικά σχέδια, βασικοί οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος, σχολεία, κέντρα υγείας κ.α.
(Δείτε και τις Θέσεις μας για τις Υποδομές και Δίκτυα)

8. Κίνητρα για την επέκταση της Γεωργίας Ακριβείας

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προωθεί την Γεωργία Ακριβείας και τις εξειδικευμένες καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας διότι αποτελούν το μέλλον για την Αγροτική Ανάπτυξη, την ευημερία των αγροτών και την αυτονομία της χώρας.

9. Ίδιες τεχνικές προδιαγραφές για εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα

Χρειαζόμαστε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα, όπως και εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της νοθείας, των ΠΟΠ/ΠΓΕ και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

10. Διαχείριση Δασών

Διαχείριση Δασών από ιδιώτες με προδιαγραφές αειφορίας και προστασίας της βιοποικιλότητας, π.χ. συντήρηση δασικών δρόμων, αναδασώσεις, συλλογή ρητίνης, μελισσοκομία, αξιοποίηση βιομάζας κ.α.
(Δείτε και τις Θέσεις μας για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)

(Εθνική Επιτροπή, 2012-2024)


Τα βασικά χαρακτηριστικά και προβλήματα του Αγροτικού Τομέα σήμερα

  1. Κατανομή Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 3:1
  2. Το πολύ μικρό μέγεθος των Αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  3. Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων
  4. Η χαμηλή Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα και ο πολύ χαμηλός βαθμός Εκμηχάνισης
  5. Η χαμηλή Διεθνής Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων
  6. Η χρηματοδότηση των Αγροτικών – Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Powered by Kunena Φόρουμ