Το καταστατικό του κόμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Έκτακτο Συνέδριο του 2017:

pdfΚαταστατικό "Δημιουργία, Ξανά!"

 

Επίσης υπάρχουν και τα τεύχη Κανονισμών του κόμματος: