Τα νέα της Δημιουργίας

Αποσπάσματα από το Πρακτικό της Εθνικής Επιτροπής

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2017 στα γραφεία της «δημιουργίας, ξανά!» (Πρατίνου 68-70, Αθήνα) συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή με ημερήσια διάταξη:

«Απόφαση διοργάνωσης Εκτάκτου Συνεδρίου με θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού και εναρμονισμός αυτού με τους Κανονισμούς του κόμματος και εκλογή Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου (ΟΕΣ)».

Μετά από καταμέτρηση των παρόντων μελών της Εθνικής Επιτροπής, η συνεδρίαση κρίθηκε εν απαρτία (σύμφωνα με το Άρθρο 9.6 του Καταστατικού) και άρχισε η συζήτηση. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σαρρής άνοιξε τη συνεδρίαση τονίζοντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης Εκτάκτου Συνεδρίου παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής αυτού ως κάτωθι :

Χρονοδιάγραμμα

Μέχρι την Κυριακή 07.05.17
1. Εγγραφή Νέων Μελών και ανανέωση συνδρομών
2. Οριστικοποίηση Συνέδρων (όλα τα μέλη που είναι Ταμειακά Ενήμερα)

Από 08.05.17 μέχρι και 31.05.17
1.Διαδικτυακή διαβούλευση μεταξύ Συνέδρων

Την Τετάρτη 07.06.17 4
1. Εθνική Επιτροπή (Έγκριση ημερήσιας διάταξης Συνεδρίου)
2. Παρουσίαση Σχεδίου προς ψήφιση Καταστατικού και Κανονισμών
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Προεδρείου Συνεδρίου

Παρασκευή 09.06.17 και Σάββατο 10.06.17
1. Ψηφοφορία

Την Κυριακή 11.06.17
1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
2. Δημοσίευση Νέου Καταστατικού και Κανονισμών

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του κόμματος Θάνο Τζήμερο ο οποίος στη σύντομη παρέμβασή του αναφέρθηκε και τόνισε την αναγκαιότητα διοργάνωσης του Εκτάκτου Συνεδρίου με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού-Εναρμόνιση αυτού με τους Κανονισμούς του κόμματος. Τόνισε τη σημασία ενός νέου, ευέλικτου Καταστατικού που θα προκύψει μέσω της διαβούλευσης των μελών του κόμματος και θα ψηφισθεί από τους Συνέδρους του Εκτάκτου Συνεδρίου. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Γραμματέας της Ε.Ε. Κωστής Ψαραδέλλης ο οποίος τόνισε τη μονοθεματική ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη διοργάνωση Εκτάκτου Συνεδρίου με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού και εναρμόνιση αυτού με τους Κανονισμούς του κόμματος και την εκλογή Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το θέμα της εισήγησης. Κανένα από τα συμμετέχοντα μέλη δεν εκφράσθηκε αρνητικά και η απόφαση για την διοργάνωση του Εκτάκτου Συνεδρίου ελήφθη παμψηφεί. Στη συνέχεια ο Γραμματέας πρότεινε ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου, το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του κόμματος Πάνο Κοσμόπουλο και έδωσε το λόγο στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους και να ψηφίσουν. Κανένα μέλος της Ε.Ε. δεν ψήφισε αρνητικά και η απόφαση για την εκλογή του Προέδρου της Ο.Ε. του εκτάκτου Συνεδρίου ελήφθη παμψηφεί. Μετά την εξάντληση της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση της Ε.Ε. κρίθηκε λήξασα από τον Γραμματέα της Ε.Ε. Κωστή Ψαραδέλλη.
--

 

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Δεν έχει σχολιαστεί ακόμη στο φόρουμ. Προσθέστε το σχόλιο σας.