Τα νέα της Δημιουργίας

Έχουν δικαίωμα να ιδρύουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία οφείλουν να είναι κερδοφόρα όπως όλες οι εταιρείες. Το κράτος παύει να εγγυάται τα δάνειά τους.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (6 απαντήσεις).