Τα νέα της Δημιουργίας

Απλές λύσεις με κοινή λογική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά:

  1. ενοποίηση ακάλυπτων χώρων και δημιουργίας χώρου κοινωνικής συμβίωσης, Μεγάλο μέρος των πόλεων όπως η Αθήνα καλύπτεται από τσιμεντωμένους ακάλυπτους. Με ελάχιστο κόστος μπορούν να μετατραπούν σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και κοινωνικής συμβίωσης, όπου θα μπορούν να συναντιούνται οι γείτονες να παίζουν τα παιδιά. Μια νέα γειτονιά ένα πιο ανθρώπινο μοντέλο ζωής,

Αρκεί μια δημόσια πρωτοβουλία που ενοποιεί τους ακάλυπτους, και θα ορίζει τις χρήσεις τους για να γίνει το 20-25%% των πόλεών μας πράσινο και χώρος κοινωνικής συμβίωσης.

ii. Δημόσια διευκόλυνση και ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών πολιτών αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. Χιλιάδες άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους αλλά βρίσκουν απέναντι ένα τείχος δυσπιστίας. Κάθε ώρα προσφερόμενης εργασίας με μεράκι, κάθε ευρώ που δαπανάται με φιλότιμο, αποδίδει πολύ περισσότερο από τις άμεσες κρατικές δαπάνες. Ας συμμετέχει λοιπόν το κράτος διευκολύνοντας αυτές τις προσπάθειες διοικητικά απαλλάσσοντας τις από άχρηστα διοικητικά κόστη και επιβαρύνσεις, ασφαλίζοντας το αποτέλεσμά τους από την καταστροφή και την διάλυση. Πόσες φορές οι Ατενίστας θα καθαρίσουν τη πόλη και δεν θα υπάρχει κανείς για να διασφαλίσει ότι κάποιοι άλλοι δεν τη βρωμίζουν; Πόσες φορές θα προσπαθούν μάταια οι άνθρωποι που βοηθούν ανάπηρα παιδιά, ναρκομανείς, μετανάστες, καθώς εκτός από την αντικειμενική δυσκολία της προσπάθειας, θα πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια και την έλλειψη στήριξης των πρωτοβουλιών από τις κρατικές υπηρεσίες,

Ας θέσει λοιπόν τις υπηρεσίες του το κράτος στην διάθεση των πολιτών αυτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το αποτέλεσμα θα είναι πολλαπλάσιο, το ηθικό πλεονέκτημα που θα κερδίσει η πολιτεία σημαντικό και η αξία της αλληλεγγύης των πολιτών ασύγκριτη.