Τα νέα της Δημιουργίας

Tην Κυριακή, 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου και των λοιπών εκλεγμένων οργάνων  του κόμματος Δημιουργία, Ξανά.

Στη συνεδρίαση έγινε αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, εγκρίθηκε ο κανονισμός περιφερειακής οργάνωσης και η σύνθεση του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής του κόμματος.

Σε πνεύμα ενότητας και αισιοδοξίας, η Εθνική Επιτροπή εξέλεξε νέο Γραμματέα του κόμματος, την κα Μάρω Καψή.

Το κεντρικό Συνέδριο της Δημιουργίας Ξανά θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2012, επέτειο ίδρυσης του κόμματος, με κύριο θέμα την επανεκλογή όλων των οργάνων του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Του κεντρικού Συνεδρίου θα προηγηθούν προσυνέδρια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας