Τα νέα της Δημιουργίας

Επείγουσα έκκληση της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ! για τη διατήρηση των αερομεταφορών εν μέσω Κορωνοϊού.

Στην Ελλάδα γενικά δεν έρχονται πολλά αεροσκάφη τύπου "cargo" (που μεταφέρουν δηλ. μόνο εμπορεύματα), γι αυτό και τα περισσότερα εμπορεύματα μεταφέρονταν με τις κανονικές επιβατικές πτήσεις. Όμως με τις ακυρώσεις ειβατικών πτήσεων λόγω Κορωνοϊού υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων, ενώ τα κόστη μεταφοράς έχουν φτάσει στα ύψη, από 3 έως και 6 φορές πάνω από τα κανονικά!

Παράλληλα, είναι φυσικό ότι η προτεραιότητα δίνεται στους εφοδιασμούς ιατρικού υλικού δημιουργώντας έτσι επιπλέον καθυστερήσεις αφού δεν υπάρχουν πολλές εμπορευματικές πτήσεις. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.

Τόσο οι αεροπορικές εταιρείες όσο και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ) έχουν αρχίσει να προωθούν ως λύση την μεταφορά εμπορευμάτων και με τα επιβατικά αεροπλάνα (π.χ. η Aegean μετέφερε πρόσφατα στη χώρα μας υγειονομικό υλικό με επιβατικά αεροσκάφη), αλλά η γραφειοκρατία και η αγκυλώσεις της νομοθεσίας σε πολλές χώρες καθηλώνουν πολλά επιβατικά αεροσκάφη στο έδαφος και δυστυχώς έτσι γίνεται και στη χώρα μας.

Στις 26 Μαρτίου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τις προτροπές της ΙΑΤΑ και υιοθέτησε μερικές οδηγίες για τα κράτη μέλη (όχι δεσμευτικές όμως), όπως π.χ. προσωρινά δικαιώματα κυκλοφορίας για μεταφορά εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, αφαίρεση απαγορεύσεων νυχτερινών πτήσεων και χρήση επιβατικών αεροσκαφών για μεταφορά εμπορευμάτων.

Γι αυτούς τους λόγους και για να μην καταρρεύσει η πολύτιμη εφοδιαστική αλυσίδα, η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! κάνει επείγουσα έκκληση στην κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τις εκτάκτως εκδοθείσες οδηγίες της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές πτήσεις, και, πάντα σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να μειώσει τα οικονομικά εμπόδια όπως εισφορές υπερπτήσεων, προσγειώσεων και στάθμευσης, να αφαιρέσει τους περιορισμούς του ωραρίου λειτουργίας και να υποστηρίξει άμεσα τις αεροπορικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τα επιβατικά αεροσκάφη για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Εθνική Επιτροπή
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!