Ο νέος Πρόεδρος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Βαγγέλης Ακτσαλής - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τα νέα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Το καταστατικό του κόμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Έκτακτο Συνέδριο του 2017

pdfΚαταστατικό(368 KB)

 

Τεύχη Κανονισμών του κόμματος