Τα νέα της Δημιουργίας

Σήμερα στις 3 μ.μ. έχουμε την 3η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέματα: μια ντουζίνα λαϊκές αγορές που αλλάζουν χωροθέτηση (γράφω αναλυτικά στο προηγούμενο γράμμα) και η εκλογή εκπροσώπων της Περιφέρειας στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

Η ΕΝ.Π.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο κυρίως αποσκοπεί στην οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας.
Στην ΕΝ.Π.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, όλες οι περιφέρειες της χώρας. Η έδρα της είναι στην Αθήνα.
Όργανα της ΕΝ.Π.Ε. είναι
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από:
α) Τους 13 περιφερειάρχες
β) Τους 58 άμεσα εκλεγόμενους αντιπεριφερειάρχες
γ) Τους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για το διάστημα της θητείας τους και
δ) Τους εκπροσώπους των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας (κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται με έναν εκπρόσωπο για κάθε 75.000 κατοίκους).

Να δω πόσος χρόνος θα χρειαστεί για αυτή την ψηφοφορία. Σήμερα θα καταθέσουμε στο Προεδρείο πρόταση να αναλάβουμε την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο δωρεάν, με εθελοντική εργασία των τεχνικών πληροφορικής της Δημιουργίας και της Δράσης. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αισχροί... τεχνοφασίστες.